fbpx
Loading...

Uvidi o HRu u 2020. godini

Šta je novi kurs strateškog HR-a? Teško možemo reći da postoji "jedinstven novi kurs strateškog HR-a". On će i dalje u mnogome zavisiti od konkretne kompanije, industrije, postojeće organizacione kulture, eksternih faktora itd. Ali ako treba ukazati pažnju na nešto što će imati uticaja na dalji razvoj HR-a i integracijiu...