fbpx
Loading...
Šta je novi kurs strateškog HR-a?

Teško možemo reći da postoji “jedinstven novi kurs strateškog HR-a”. On će i dalje u mnogome zavisiti od konkretne kompanije, industrije, postojeće organizacione kulture, eksternih faktora itd. Ali ako treba ukazati pažnju na nešto što će imati uticaja na dalji razvoj HR-a i integracijiu HR funkcije u strategiju samog biznisa, po mom mišljenju, to je potreba za kreiranjem novog, radikalno drugačijeg, organizacionog dizajna koji će istovremeno biti sve bolji u sprovođenju postojećeg poslovnog modela, ali sa druge strane, spreman da rizikuje i eskperimentiše u pronalaženju novih poslovnih prilika.

 

Koje su veštine i znanja od najvećeg značaja za uspeh strateškog HR-a u novim uslovima?

Tri ključna faktora su:

  • razumevanje promena u spoljašnjem svetu,
  • razumevanje načina kako se sam biznis menja u skladu sa tim spoljašnjim promenama, i
  • empatija i bolje razumevanje zaposlenih na svim nivoima, kao i podrška u njihovoj potrazi za svrhom u poslu, koja će biti sve bitnija.

 

770x433px

 

Kao programski direktori prošlogodišnjeg HR Week-a, šta biste rekli da je konferencija donela HR profesionalcima, a šta zajednici?

HR week 2019 je uspeo da pomeri granice i otvori nove mogućnosti da se akcenat u lokalnoj i regionalnoj javnoj HR diskusiji stavi na strateške stvari i da se uči i povezuje sa najboljima u globalnoj klasi.
Druga ključna stvar je to što je HR Week bio inicijalna kapisla u kreiranju Serbian HR Community-ja. Efekte toga već možemo da vidimo, jer Srbija je (konačno) dobila sjajnu zajednicu profesionalaca, koja se međusobno podržava, zajedno uči i napreduje, i na pravi način trasira put HR-ovima kao istinskim strateškim partnerima biznisa.

Ako treba ukazati pažnju na nešto što će imati uticaja na dalji razvoj HR-a i integracijiu HR funkcije u strategiju samog biznisa, po mom mišljenju, to je potreba za kreiranjem novog, radikalno drugačijeg, organizacionog dizajna.

Jedan savet za HR profesionalce

Ne propustite ovogodišnji HR week – to se, pretpostavljam, podrazumeva. Da biste postali deo biznisa, morate da razumete biznis. I to ne ovaj današnji, već biznis sutrašnjice u kojem će vladati novi poslovni modeli, korisničko iskustvo i podaci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *